Menukar Kad Pengenalan


Menukar Kad Pengenalan Selepas Memeluk Agama Islam
Dokumen Yang Diperlukan Bagi Membuat Pindaan Di Dalam Kad Pengenalan:

1) Kad Pengenalan

2) Kad Perakuan memeluk Agama Islam dari Majlis Agama Islam negeri

3) Sijil Kelahiran

4) Surat Perakuan Sumpah dari Pesuruhjaya sumpah

5) Borang pindaan kad pengenalan (boleh didapati di Jabatan Pendaftaran Negara)